Aktuality

Stravování ve školní jídelně od 30.11.2020

Žáci, kteří se budou učit ve škole prezenčně, budou mít obědy automaticky přihlášeny. Žáci, kteří se budou učit doma distančně, si musí oběd přihlásit a mohou si ho vyzvednout ve školní jídelně od 14:00 do 14:20, a to pouze do jídlonosiče.

Číst dále →

Organizace výuky od 30.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci, na základě vyhlášení ministra školství ze dne 19. 11. 2020 bude od pondělí 30. 11. 2020 výuka na naší škole organizována takto: Žáci 1. až 5. tříd a žáci 9. tříd – prezenční výuka ve škole. Žáci 6. až 8. tříd – střídání prezenční a distanční výuky celých tříd po týdnech takto:   prezenčně (ve škole) distančně (doma) 30.11.-4.12. 7.C, 7.D, 8.A, […]

Číst dále →

Výjimky z nošení roušek ve škole

Chronické onemocnění vykazující známky infekčního onemocnění – U chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel potvrzuje žákům (případně jejich zákonným zástupcům) praktický lékař pro děti a dorost nebo jiný lékař, že se jedná o chronické příznaky (typické například pro alergické onemocnění). Po odevzdání lékařského potvrzení škole je žáku umožněn vstup do budovy školy. Potvrzení se odevzdává pouze jednou. […]

Číst dále →

Provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci, Na základě vyhlášení ministra školství ze dne 11. 11. 2020, půjdou děti prvních a druhých ročníků do školy od středy 18.11. 2020. Od tohoto dne bude v provozu i školní družina  včetně družiny ranní. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Ve stejných skupinách budou žáci zůstávat i  ve školní družině. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin pro prezenční […]

Číst dále →

Provoz školní jídelny po dobu distanční výuky

Vážení rodiče, Od 2. 11. je školní jídelna v provozu. Pokud bude dál probíhat distanční výuka žáků, mohou se žáci ve školní jídelně stravovat, ale musí si obědy každý týden znovu přihlásit. Přihlášení obědů je možné buď přes webové stránky školy nebo telefonicky na tel. čísle 565 598 718, nejpozději však do čtvrtka do 12:00.Příchod na oběd bude možný v těchto časech: I.stupeň – […]

Číst dále →