Elektronická ŽK – návody

Obsah této stránky:
Získání přihlašovacích údajů do elektronické ŽK
Kontrola osobních údajů žáka,    Evidenční číslo žáka
Omluvení absence žáka

Získání přihlašovacích údajů

Rodič má JINÝ účet, něž žák. Žák NESMÍ používat přihlašovací údaje rodičů.
Přihlašovací údaje získá jen ten rodič a žák, jehož e-mail je veden v evidenci školy.

Na webu školy po kliknutí na Žákovská knížka:

zÍSKÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ

(zadejte e-mail, který eviduje škola jako rodičovský nebo žákovský)
Do vašeho e-mailu pak dostanete:
– přihlašovací jméno ve tvaru 234567acem (nějaká čísla a písmena)
– odkaz pro nastavení hesla

Nastavte si nové heslo, pak se přihlaste.

Jeden účet mají rodiče, jeden účet má žák (v něm např. nemůže udělit souhlas).

——————————————————————————

Kontrola osobních údajů žáka

v mobilní aplikaci nebo na počítači:

Volbou „Umožnit změny“ lze upravit e-mail a telefon žáka. Ostatní změny sdělte učiteli.


V osobních údajích je i Evidenční číslo žáka ve tvaru 530/2022.
Do variabilního symbolu jej pište bez lomítka – 5302022.

——————————————————————————

Omluvení absence žáka

Žákovu absenci omlouvá výhradně rodič ze svého účtu – v Elektronické žákovské knížce (Bakaláři).
Mobilní aplikací Bakaláři:

Webovou aplikací Bakaláři: