Zápis do 1. tříd

Vážení rodiče (zákonní zástupci),

zápis do prvních tříd se blíží a my jsme rádi, že uvažujete o naší škole jako o místu vzdělávání Vašeho dítěte. Na webových stránkách a v přílohách najdete množství informací o škole. Můžete využít možnost navštívit školu přímo s dětmi na Den otevřených dveří (úterý 26. března od 15.00 do 17.30 hodin).

Do sportovní třídy opět zařazujeme zajímavý sport pro dívky – estetickou gymnastiku (moderní gymnastika a synchronizované bruslení zůstávají). Pokud máte aktivní a pohybově šikovnou holčičku, zavolejte o podrobnější informace řediteli školy a v přihlášce v zaměření vyberte sportovní třídu.

Zápis žáků do prvních tříd na školní rok 2024/2025 se uskuteční:

 • pátek 12. dubna od 14.00 do 18.00 hodin
 • sobota 13. dubna od 9.00 do 11.00 hodin

Zápis se skládá ze dvou kroků.

1. On-line vyplnění elektronické Přihlášky k zápisu a odeslání škole. Přihlašování bude spuštěno od 27. března do 11. dubna 2024

2. Fyzická návštěva školy v den zápisu

Návod pro přihlašování:

 • klikněte na tento odkaz (otevře se v nové záložce)
 • vyplňte formulář Přihláška k zápisu a odešlete
 • úspěšné odeslání žádosti Vám bude potvrzeno emailovou zprávou obsahující předvyplněnou Žádost o zápis dítěte (ve formátu PDF) a registrační číslo uchazeče (ti, kteří budou žádat o odklad, obdrží také Žádost o odklad)
 • Žádosti vytiskněte a podepište, poté přineste přímo v den zápisu s ostatními dokumenty

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • Žádost o zápis
 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Dokumenty potřebné při žádání o odklad:

 • Žádost o odklad
 • zprávu z poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa

Pokud nestihnete k zápisu sehnat všechny potřebné materiály k odkladu, můžete je dodat nejpozději do 30. dubna.

Informace pro rodiče dětí, kterým byl odklad udělen v loňském roce:

Pokud byl dítěti udělen odklad v minulém školním roce, musí rodič opět podat žádost o přijetí (dítě není, bohužel, automaticky přijato) a dostavit se k zápisu.

Informace ke sportovním třídám:

 • chcete-li přihlásit dítě do sportovní třídy, vyberte v Přihlášce zaměření třídy – sportovní (ve sportovní třídě jsou žáci se zaměřením – lední hokej, synchronizované bruslení, moderní a estetická gymnastika)

Výsledek zápisu:

 • bude vyvěšen na úřední desce školy ve vestibulu do 30 dní od zápisu
 • bude umístěn na webových stránkách školy ve formátu PDF
 • bude anonymizovaný (registrační číslo Vašeho dítěte je v Žádosti o přijetí)