Školní sportovní klub

Základní informace:

Školní sportovní klub (ŠSK) sdružuje za Základní škole Seifertova sportovní oddíly různého zaměření. Je samostatným právním subjektem, který spolupracuje se školou (pozor, jiné číslo účtu). Stanovy klubu a další základní pravidla jsou na www.zsseifertova.ji.cz v sekci sport. Všechny oddíly fungují ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků). Důležité upozornění: ŠSK není pojištěn žádnou úrazovou pojistkou, případné úrazy členů nebudou nijak řešeny.

Pokud oddíl vyberete, přihlásíte dítě takto:

1. Vytisknete si přihlášku z internetu, vyplníte a dítě předá ve škole svému třídnímu učiteli (pokud nemáte možnost tisku doma či v zaměstnání, přinese dítě prázdnou přihlášku ze školy – dostane ji od třídního učitele nebo na sekretariátu školy).

2. Třídní učitelé budou postupně předávat vyplněné přihlášky koordinátorovi ve škole (na sekretariátu), který je bude evidovat a postupně zapisovat do seznamů.

Vzhledem k vytíženosti školních tělocvičen si ŠSK vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání oddílů. Při počtu žáků menším než jedenáct, nemusí být oddíl otevřen. Naopak pokud bude počet přihlášených přesahovat kapacitu oddílu, mohou být oddíly rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu.

Ceny:

Cena za jeden oddíl je 800 Kč (říjen – květen) za žáka. (100 Kč na měsíc)

Platba:

Jednorázovou platbou na účet ŠSK č.: 1465985369/0800, variabilní symbol – evidenční číslo žáka. Částku uhraďte nejpozději do poloviny října.

Přehled sportovních oddílů pro školní rok 2020/2021

OddílPro kohoVedoucíDenHodina
Florbal I.  1.-2. ročníkHautpátek14.00-15.00horní těl.
Florbal II.  1.-2. ročníkHautpátek15.00-16.00horní těl.
Florbal III.  3.-5. ročníkKomendapátek14.00-15.00velká těl.
Florbal IV.  3.-5. ročníkKomendapátek15.00-16.00velká těl.
Vybíjená  2. – 5.Tomečkovápátek7.00-7.45horní těl.
Sportovní hry2. – 5.Boudnápátek7.00-7.45velká těl.
MG  školníMichálkovástředa16.00-17.00horní těl.
MG  předškolníMichálkovástředa17.00-18.00horní těl.
Kobudo  1. – 5.Rožnovjákovástředa13.45-14.45malá těl.
Turisťák3. – 9.Ketnerová1x měsíčně o víkendu