Školní sportovní klub

Základní informace:

Školní sportovní klub (ŠSK) sdružuje za Základní škole Seifertova sportovní oddíly různého zaměření. Je samostatným právním subjektem, který spolupracuje se školou (pozor, jiné číslo účtu). Stanovy klubu a další základní pravidla jsou na www.zsseifertova.ji.cz v sekci sport. Všechny oddíly fungují ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků). Důležité upozornění: ŠSK není pojištěn žádnou úrazovou pojistkou, případné úrazy členů nebudou nijak řešeny.

Pokud oddíl vyberete, přihlásíte dítě takto:

1. Vytisknete si přihlášku z internetu, vyplníte a dítě předá ve škole svému třídnímu učiteli (pokud nemáte možnost tisku doma či v zaměstnání, přinese dítě prázdnou přihlášku ze školy – dostane ji od třídního učitele nebo na sekretariátu školy).

2. Třídní učitelé budou postupně předávat vyplněné přihlášky koordinátorovi ve škole (na sekretariátu), který je bude evidovat a postupně zapisovat do seznamů.

Vzhledem k vytíženosti školních tělocvičen si ŠSK vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání oddílů. Při počtu žáků menším než jedenáct, nemusí být oddíl otevřen. Naopak pokud bude počet přihlášených přesahovat kapacitu oddílu, mohou být oddíly rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu.

Ceny:

Cena za jeden oddíl je 960 Kč (říjen – květen) za žáka. (120 Kč na měsíc)

Platba:

Jednorázovou platbou na účet ŠSK č.: 1465985369/0800, variabilní symbol – evidenční číslo žáka. Částku uhraďte nejpozději do poloviny října.

Přehled sportovních oddílů pro školní rok 2023/2024

OddílPro kohoVedoucíDenHodinaMax dětí
Vybíjená2.-5.Boudnápátek7.00-7.4515
Kobudo1.-5.Rožnovjákovástředa13.45-14.4515
MG školníMichálkovástředa16.00-17.0015
MGpředškolníMichálkovástředa17.00-18.0015
Florbal 1. -2.Komendapátek14.00-15.0020
Florbal 3. – 5.Komendapátek 15.00-16.0020