Plavání

Pro žáky 1. a 2. tříd – plavecký kurz je dobrovolný. Škola zajišťuje organizační náležitosti (úpravy v rozvrzích apod.)

Pro žáky 3 a 4. tříd – plavecký kurz je povinný jako součást Školního vzdělávacího programu (výuka Tv)