Volitelné předměty

Volitelné předměty vyučujeme od 7. třídy v časové dotaci 2 hodiny týdně. Žáci si vybírají z následující nabídky:

Sportovní výchova – tento předmět si volí žáci sportovních tříd. Předmět je zaměřen na sportovní přípravu a podporu tělesné zdatnosti mladých hokejistů, krasobruslařek a gymnastek.

Seminář regionální historie – výuka je zaměřena na poznávání historie a památek Jihlavy. Žáci se účastní historických vycházek, exkurzí, přednášek a besed o minulosti i současnosti města Jihlavy a Kraje Vysočina.

Přírodovědné bádání – předmět je zaměřen na praktické pokusy z oblasti přírodních věd – přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. Žáci v něm zkoumají svět kolem sebe všemi smysly.

Mediální výchova – žáci se seznamují se světem a vlivem médií, učí se vyhledávat a třídit informace, používat kritické myšlení, využívat moderní technologie (mobil, digitální fotoaparát, kamera, internet), poznávají, jak vznikají noviny, vyzkouší si tvůrčí psaní.

Psaní všemi deseti – žáci se učí správně, rychle a bez sledování klávesnice psát na počítači. Zjišťují, kde se při psaní nejčastěji chybuje, jaké záludnosti je mohou potkat, učí se správný způsob sezení a držení rukou.

Sportovní hry – žáci se zdokonalují v hraní sportovních her (florbal, basketbal), více času je také věnováno těm sportům, na které není v běžné hodině tělocviku čas (volejbal, softbal, akrobacie)