Zájmové kroužky

Aktuálně ke kroužkům

Přejít →

Základní informace:

Dostáváte nabídku zájmových kroužků na naší škole. Tyto kroužky nejsou zařazeny pod školní družinu, ale vedeny v rámci školy ve spolupráci s Domem dětí a mládeže (DDM). Nevztahuje se tedy na ně platba za ŠD. Všechny kroužky budou fungovat ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků). Kroužky budou probíhat v prostorách školy, povedou je pedagogové školy nebo externí zaměstnanci. Přihlašování dětí a platby provádějte dle návodu přes Portál Domu dětí a mládeže. Počet dětí v kroužcích je omezen, přijati budou ti, kteří budou dříve registrováni.

Pokud kroužek vyberete, přihlásíte dítě takto:

  1. Elektronicky přihlásíte dítě na Portál DDM přes tento odkaz https://ddmjihlava.iddm.cz/prihlaseni
  2. Až budete mít vytvořený klientský účet, vyberete příslušný kroužek (ZŠ Seifertova)
  3. Vyčkáte na schválení přihlášky a poté Vám přijde do emailu jedinečný variabilní symbol pro platbu. Nebude možné platit na účet školy.

Přihlašování pro tento školní rok bude spuštěno 15. 9. od 10.00 !

Vzhledem k náročné organizaci si škola vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání kroužků (výjimečné případy). Při nízkém počtu žáků nemusí být kroužek otevřen. Naopak, pokud bude počet přihlášených přesahovat jeho kapacitu, nemusí být přijati všichni žáci nebo mohou být kroužky rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu a vedoucího.

Omlouváme se velice za nutnou změnu termínů konání kroužků keramiky I. a II. způsobenou kolizí ze školním rozvrhem (platné od 9. 10. 2023). Nové termíny jsou v tabulce dole. Doufáme, že posunutí termínů nebude Vašim dětem kolidovat s jinými aktivitami.

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2023/2024

KroužekPro kohoVedoucíDenHodinaMin. – max početCena za rok
Výtvarný I.1. – 2.Mrázováúterý13.30-14.308 – 151200 Kč
Výtvarný II.1. – 4.Chovancováčtvrtek14.00-15.008 – 151200 Kč
Pěvecký1.-5.Vítková V.úterý13.45-14.457 – 201000 Kč
Ruční práce1.-5.Barimovástředa15.30-16.306 – 101200 Kč
Cukrářský kroužek I.2. – 6.Zemanová Klárapondělí14.30-16.30 sudý týden8 – 121000 Kč
Cukrářský kroužek II.2. – 6.Zemanová Klárapondělí14.30 – 16.30 lichý týden8 – 121000 Kč
Keramika I.1. – 2.Jiřišťovápondělí13.30-14.3010 – 121500 Kč
Keramika II.2. – 3.Jiřišťovápondělí14.30-15.3010 – 121500 Kč
Flétny I.začátečníciBeránkováčtvrtek13.35-14.357 – 121000 Kč
Flétny II.pokročilí Beránkováčtvrtek14.40-15.407 – 121000 Kč
Chemický7. – 9.Daliborovádle domluvy
Výtvarný8. – 9.Cimburkovádle domluvy