Zájmové kroužky

Základní informace 2020/2021:

Dostáváte nabídku zájmových kroužků na naší škole pro školní rok 2020/2021. Tyto kroužky nejsou zařazeny pod školní družinu, ale vedeny v rámci školy samostatně. Nevztahuje se tedy na ně platba za ŠD. Všechny kroužky budou fungovat ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků).

Pokud kroužek vyberete, přihlásíte dítě takto:

1. Vytisknete si přihlášku z internetu, vyplníte a dítě předá ve škole svému třídnímu učiteli (pokud nemáte možnost tisku doma či v zaměstnání, přinese dítě prázdnou přihlášku ze školy – dostane ji od třídního učitele nebo na sekretariátu školy).

2. Třídní učitelé budou postupně předávat vyplněné přihlášky koordinátorovi ve škole (na sekretariátu), který je bude evidovat.

Vzhledem k náročné organizaci si škola vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání kroužků (výjimečné případy). Při nízkém počtu žáků nemusí být kroužek otevřen. Naopak, pokud bude počet přihlášených přesahovat jeho kapacitu, nemusí být přijati všichni žáci nebo mohou být kroužky rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu a vedoucího.

Ceny:

Cena za jeden kroužek je 800 Kč (říjen – květen) za žáka (100 Kč na měsíc).

Platba:

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021

KroužekPro kohoVedoucíDenHodina
Keramika I.  1. – 2.
Keramika II.3. – 5.
Výtvarný I.  1. – 2.
Výtvarný II.  3. – 5.
Výtvarný III.  2. – 9. třída
Flétny I.1. třídy
Flétny II.2. třídy
Vaření I.  3. – 5.
Vaření II.3. – 5.
Dramaťák