Zájmové kroužky

Aktuálně ke kroužkům

Přejít →

Základní informace:

Dostáváte nabídku zájmových kroužků na naší škole. Tyto kroužky nejsou zařazeny pod školní družinu, ale vedeny v rámci školy ve spolupráci s Domem dětí a mládeže (DDM). Nevztahuje se tedy na ně platba za ŠD. Všechny kroužky budou fungovat ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků). Kroužky budou probíhat v prostorách školy, povedou je pedagogové školy nebo externí zaměstnanci. Přihlašování dětí a platby provádějte dle návodu přes Portál Domu dětí a mládeže. Počet dětí v kroužcích je omezen, přijati budou ti, kteří budou dříve registrováni.

Pokud kroužek vyberete, přihlásíte dítě takto:

  1. Elektronicky přihlásíte dítě na Portál DDM přes tento odkaz https://ddmjihlava.iddm.cz/prihlaseni
  2. Až budete mít vytvořený klientský účet, vyberete příslušný kroužek (ZŠ Seifertova)
  3. Vyčkáte na schválení přihlášky a poté Vám přijde do emailu jedinečný variabilní symbol pro platbu. Nebude možné platit na účet školy.

Vzhledem k náročné organizaci si škola vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání kroužků (výjimečné případy). Při nízkém počtu žáků nemusí být kroužek otevřen. Naopak, pokud bude počet přihlášených přesahovat jeho kapacitu, nemusí být přijati všichni žáci nebo mohou být kroužky rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu a vedoucího.

Ceny:

Cena za jeden kroužek je 800 Kč (říjen – květen) za žáka (100 Kč na měsíc).

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2021/2022

KroužekPro kohoVedoucíDenHodinaMax počet
Výtvarný2.-3.Hrickovástředa12.45-13.4512
Výtvarný8.-9.Cimburkovádle dohody
Pěvecký1.-5.Vítková V.pondělí13.45-14.4520
Ruční práce1.-5.Barimovástředa15.45-16.4510
Keramika III.3.-5.Markováčtvrtek14.50-15.4515
Keramika I.1. – 3.Mrázkováúterý13.45-14.4012 – obsazen
Keramika II.1.-3.Mrázkováúterý14.50-15.4512 – obsazen
Vaření I.3. – 5.Sigmundovástředa14. 30 – 16.30 (lichý týden 2 hodiny)12
Vaření II.3. – 5.Sigmundovástředa14.30 – 16. 30 (sudý týden 2 hodiny)12
Flétny1. – 2.Beránkováčtvrtek12.45 – 13.4512