Zájmové kroužky

Aktuálně ke kroužkům

Přejít →

Základní informace 2020/2021:

Dostáváte nabídku zájmových kroužků na naší škole pro školní rok 2020/2021. Tyto kroužky nejsou zařazeny pod školní družinu, ale vedeny v rámci školy ve spolupráci s Domem dětí a mládeže (DDM). Nevztahuje se tedy na ně platba za ŠD. Všechny kroužky budou fungovat ve stanovených termínech od začátku října do konce května daného školního roku (s výjimkou prázdnin a svátků). Kroužky budou probíhat v prostorách školy, povedou je pedagogové školy nebo externí zaměstnanci. Přihlašování dětí a platby provádějte dle návodu přes Portál Domu dětí a mládeže. Počet dětí v kroužcích je omezen, přijati budou ti, kteří budou dříve registrováni.

Pokud kroužek vyberete, přihlásíte dítě takto:

  1. Elektronicky přihlásíte dítě na Portál DDM přes tento odkaz https://ddmjihlava.iddm.cz/prihlaseni
  2. Až budete mít vytvořený klientský účet, vyberete příslušný kroužek (ZŠ Seifertova)
  3. Vyčkáte na schválení přihlášky a poté Vám přijde do emailu jedinečný variabilní symbol pro platbu. Nebude možné platit na účet školy.

Vzhledem k náročné organizaci si škola vyhrazuje právo na možné změny v termínech konání kroužků (výjimečné případy). Při nízkém počtu žáků nemusí být kroužek otevřen. Naopak, pokud bude počet přihlášených přesahovat jeho kapacitu, nemusí být přijati všichni žáci nebo mohou být kroužky rozděleny nebo slučovány včetně možné změny termínu a vedoucího.

Ceny:

Cena za jeden kroužek je 800 Kč (říjen – květen) za žáka (100 Kč na měsíc).

Přehled zájmových kroužků pro školní rok 2020/2021

KroužekPro kohoVedoucíDenHodinaMax počet
Keramika I.  1.-2. začátečníciMrázkováúterý13.45-14-4512
Keramika II.3 tř. pokročilíMrázkováúterý14.50-15.5012
Keramika III.3. – 5.Markováčtvrtek14.50-15.5015
Výtvarný I.  1. – 2.Hrickovástředa12.45-13.4510
Výtvarný II.  3. – 5.Mrázovástředa13.45-14.4512
Výtvarný III.  2. – 9. Cimburkováúterý13-45-14.4512
Pěvecký  1. – 5.Vítkovápondělí13.30-14.3020
Vaření I. 3. – 5.Ketnerovásudé úterý14.45-16.3012
 Vaření II. 3. – 5.Ketnerováliché úterý14.45-16.3012