Projekty

Šablony JAK, ZŠ Jihlava Seifertova

Registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005566

Podpořeno z Operačního programu Jan Ámos komenský

Doba realizace: 1.7.2023 – 31.12.2025

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání

Specifické cíle projektu:

Název šablony / aktivityCíl aktivity
Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠPodpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ, ŠD / ŠKOsobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita zároveň cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.
Školní psycholog ZŠCílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního psychologa základním školám s počtem žáků 180 a vyšším, které začleňují do kolektivu minimálně tři žáky s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory .