Projekty

I. Název projektu: Šablony II ZŠ Seifertova Jihlava

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013079

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat:

 • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
 • Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání,
 • Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky

Aktivity projektu:

 1. Pro Základní školu:
  • Školní psycholog – Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního psychologa základním školám. Zajištění personální podpory vyrovná šance na maximální rozvoj potenciálu každého žáka základní školy.
  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu akreditovaného v systému DVPP.
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  • Klub pro žáky ZŠ – Cílem aktivity je realizace klubu pro žáky základní školy. Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků.
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem – Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.
 2. Pro školní družinu
  • Klub pro účastníky ŠD/ŠK

II. Podpůrná síť inkluzívního vzdělávání