Školní jídelna

Platby budou prováděny:

 • inkasem (zadat v internetovém bankovnictví souhlas k inkasu na číslo účtu 9021-1466079309/0800, s limitem na jedno dítě 800 Kč a platností od 1. 8. 2023, vytisknout a  donést zpět do ŠJ) – platí pouze u nových strávníků (platby budou inkasovány vždy v předcházejícím měsíci) – je nutno zajistit dostatečné finanční krytí na účtu
 • pokud je ve škole sourozenec, stačí zvýšit limit a donést vytisknutou kopii
 • možno zaplatit v hotovosti přímo v ČS a.s. na účet č. 9021-1466079309/0800
 • 1. srážka na školní rok je 20. 8., po zaplacení obědů jsou děti přihlášeny ke stravování od 1. 9. 

Pravidla provozu:

 • je zaveden systém volby ze dvou jídel denně
 • objednávka jídel pomocí čipu na následující týden na terminálu v jídelně nebo na internetu  do čtvrtka do 14 hodin 
 • odhlásit oběd na stávající den je možno nejpozději do 7 hod. telefonicky 565 598 718, osobně nebo přes internet (na další dny lze odhlašovat přímo na terminálu nebo přes internet)
 • neodhlášené obědy propadají,
 • v prvním dni neplánované nepřítomnosti strávníka je možno vyzvednout oběd do jídlonosiče, od druhého dne nemoci se musí oběd odhlásit. Pokud budou obědy druhý a další dny odebírány, bude za ně účtována celá částka (77 Kč/oběd)
 • pokud se strávník rozhodne nestravovat se, je jeho povinností se odhlásit (i v případě, že přechází na jinou školu)

ČIPY

 • každý čip má identifikační kód, počítačem je omezen vstup do budovy podle rozvrhu na určitou dobu
 • čipy je třeba označit
 • záloha je 100 Kč
 • ztrátu je třeba ihned nahlásit ve školní jídelně a vedení školy

Děti platí stravné podle věku, kterého dosáhnou ve školním roce (od 1. 9. do 31. 8.):

Ceny obědů (od 1.9.2023):

 • 7 – 10 let…………… finanční normativ 28,00 Kč
 • 11 – 14 let……………………………30,00 Kč
 • nad 15  let…………………… ………32,00 Kč

od druhého dne nemoci do jídlonosiče…………….83,00 Kč

Oběd pro cizího strávníka 83,- Kč

Finanční normativy jsou stanoveny tak, aby bylo možno plnit předepsané výživové normy (luštěniny, ryby, zelenina, ovoce, mléčné výrobky, vláknina…)

Objednávky a odhlašování obědů přes internet:

Uživatelské jméno i heslo (jsou stejné) mají tvar: “dvora123” (prvních 5 znaků příjmení + číslo strávníka, které obdržíte v jídelně, v systému pak lze heslo změnit. Při ztrátě údajů bude vráceno původní heslo.

Vrácení původního hesla lze zajistit:

POZOR:

změna (jídla, odhláška) se projeví až po přenosu dat do terminálu (většinou ráno v 7 h.). Přednost má volba provedená terminálem v jídelně (tj. daný den už přes internet provedené volby ji neovlivní až do 7 h dalšího dne).
Oběd na daný den lze předem odhlásit do 7:00 h ráno (po internetu, osobně, telefonem 565 598 718).
Volbu jídla na následující týden lze provést jen do čtvrtka 14:00 h.
Cizí strávníci přes internet nemohou ovlivnit dny, kdy obědy neodebírají.

Přílohy