Učitelé

Vyučující 1. – 5. Ročník

Mgr. Boudná Lenka
Mgr. Čápová Marcela
Mgr. Dzuriková Lenka
Mgr. Glücková Simona
Mgr. Hanáková Martina
Mgr. Hricková Petra
Mgr. Chovancová Petra
Mgr. Konířová Jana
Mgr. Líbalová Jana
Mgr. Mrázová Kateřina
Mgr. Musilová Edita
Mgr. Peňázová Jana
Mgr. Policarová Eva 
Mgr. Prajslerová Hana 
Mgr. Rychecká Eliška
Mgr. Stejskalová Markéta
Mgr. Šťastná Jitka
Mgr. Tesařová Marie
Mgr. Veverková Mirka
Mgr. Vítková Zuzana
Školní družina kabinet

Vyučující 6. – 9. Ročník

Mgr. Běhounková Eva
Mgr. Cimburková Eva
Mgr. Čech Stanislav
Mgr. Čermák Milan
Mgr. Divišová Jana
Dolejší Jan
Mgr. Čislaková Paricie
Mgr. Fryšoncová Veronika
Mgr. Hrodek Jiří
Mgr. Hrodková Jaroslava
Mgr. Jungwirth Jiří
Mgr. Kadlecová Alena
Mgr. Karlová Bohuslava
Mgr. Kněžíčková Markéta
Mgr. Kunc Aleš
Mgr. Moravec Štěpán
Mgr. Uttendorfská Denisa
Mgr. Palánová Monika
Mgr. Řezáč Josef
Mgr. Slámová Eva
Mgr. Spěváček Jan
Mgr. Šoltésová Karla
Mgr. Vymazalová Šárka
Mgr. Závodská Monika
Mgr. Zemanová Blanka
Mgr. Žampová Zdeňka