Provoz školy od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,

konečně se po dlouhých týdnech vracíme od pondělí 12. dubna alespoň zčásti do normálního prezenčního režimu. Není to ideální stav, ale na to jsme si již zvykli a budeme se snažit co nejlépe zajistit výuku i provoz školy tak, aby zbytek školního roku proběhl co nejlépe. Rotační výuku jsme si nevymysleli, ale musíme ji ctít. Není určitě ideální např. v případě, že máte děti v různém věkovém rozpětí, kdy jedno dítě bude ve škole, druhé na distanční výuce doma.

Prosíme, abyste do konce roku ještě vydrželi, my učitelé a zaměstnanci uděláme vše pro to, aby tento rok měl na žáky co nejmenší negativní vzdělávací dopad. Věříme si, že zvládneme s vašimi šikovnými dětmi i testování.

 Provoz školy od 12. dubna 2021

 • první stupeň – rotační výuka po celých třídách dle harmonogramu
 • bude se střídat prezenční a distanční rozvrh
 • školní družina bude v provozu vždy pro děti na prezenční výuce
 • školní jídelna – v prezenční výuce budou mít děti obědy automaticky přihlášeny, na distanční výuce naopak jim budou obědy odhlášeny
 • vyzvednout oběd při distanční výuce bude možné od 13.00
 prezenční výuka (ve škole)distanční výuka (doma)
Týden od 12.4. do 16. 4.1.A,B,C,D   2.A,B,C,D   3.A,B,C,D4.A,B,C,D   5.A,B,C,D
Týden od 19. 4. do 23. 4.4.A,B,C,D   5.A,B,C,D1.A,B,C,D   2.A,B,C,D   3.A,B,C,D
Týden od 26. 4. – 30. 4. 1.A,B,C,D   2.A,B,C,D   3.A,B,C,D4.A,B,C,D   5.A,B,C,D
Týden od 3. 5. – 7. 5.4.A,B,C,D   5.A,B,C,D1.A,B,C,D   2.A,B,C,D   3.A,B,C,D

Testování

 • bude probíhat každé pondělí a čtvrtek v první vyučovací hodině ve třídě
 • testy si budou žáci dělat sami pod dohledem třídních učitelů s pomocí vychovatelek
 • bez testu nebude možná přítomnost žáka na prezenční výuce Rozdíl je mezi tím, zda se to týká testování v pondělí, nebo ve čtvrtek. Jestliže vyjde pozitivní test na začátku týdne, dítě se výuky nezúčastní a bude posláno na ověřovací test. Ostatní žáci budou moci zůstat ve škole, protože uplyne dlouhá doba od posledního setkání. Pokud dítěti vyjde pozitivní test ve čtvrtek, bude muset také na ověřovací test a ostatní žáci budou izolováni. Aby byly výsledky testování spolehlivé, ministerstvo nepřistoupilo na variantu domácího testování. Důvody to má dva. První, že test nebude proveden správně. Druhý, že by rodiče mohli poslat žáka do školy i přes pozitivní test.
 • situaci ve třídě v případě pozitivních testů bude řešit KHS ve spolupráci s vedením školy, rodiče budou informováni
 • jiné testy, než obdržela škola, nebudou povoleny (Singclean, Testovací sada Covid-19 SARS-CoV-2 ze vzorků z nosu, nosohltanu a krku)
 • rodič bude moci být přítomen u samotestování svého dítěte (dohled učitele). Nikoli ve třídě, ale v sektoru k tomu určeném (v přízemí školy). Prosíme, aby tito zájemci počkali chvíli před školou, jakmile děti odejdou do tříd, budeme se jim věnovat.
 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. 
 • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Pravidla zůstávají

 • nošení roušek povinné (dvě roušky v igelitovém sáčku
 • mytí a dezinfekce rukou
 • větrání všech prostor
 • homogenní skupiny

Vysvětlující informace najdete na https://testovani.edu.cz/

https://koronavirus.edu.cz/faq-hlavni-temata-koronaviru-a-skolstvi