Bruslení

Škola bruslení (bruslařská školička)

  • je kurz pro žáky 1. a 2. tříd zaměřený na seznámení se složitým komplexem pohybových dovedností – bruslením
  • kurz je svým charakterem a obsahem určen prioritně pro děti, které jsou úplnými začátečníky nebo mírně pokročilé
  • smyslem kurzu je naučit děti základům bruslení – samostatnému bezpečnému pohybu po ledové ploše (rozjezd, jízda vpřed, zatáčení, zastavení, jízda vzad), jako takový pro hokejisty sportovních tříd postrádá hlubší smysl a tito se ho nemusí účastnit
  • kurz vedou kvalifikovaní vyučující tělesné výchovy a trenéři
  • kurz má vždy pět lekcí v délce trvání 45 minut
  • kurz je motivační i pro žáky sportovních tříd, kteří se spolupodílejí na práci s dětmi přímo na zimním stadionu (ledové plochy)
  • pro kurz byl vytvořen metodický postup bezpečného nácviku bruslařské dovednosti