Aktuality

Žádost o ošetřovné dítěte

Vážení rodiče, informace týkající se žádosti o ošetřovné dítěte z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020 najdete zde: https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv  https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne Postup při podání žádosti o ošetřovné dítěte od 14.10.2020

Číst dále →

Stravování ve školní jídelně v týdnu od 19.10. do 23.10.

Žáci, kteří se učí distančně, se mohou nadále stravovat ve školní jídelně. Příchod na oběd bude možný v těchto časech: I.stupeň – od 12:00 do 13:00, II. stupeň – od 13:00 do 14:00. V týdnu od 19.10. do 23.10. budou obědy všem žákům hromadně odhlášeny.  Žáci, kteří se v tomto týdnu budou chtít stravovat ve školní jídelně, si obědy musí […]

Číst dále →

Organizace distanční výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 14.10.2020 omezuje provoz  základních  škol  podle  školského  zákona, a to  tak,  že  se  zakazuje  osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání  v základní škole. Od středy 14.10.2020 bude výuka všech žáků na naší škole probíhat distanční formou. Žáci II. stupně […]

Číst dále →

Školská rada

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel Dva členy školské rady […]

Číst dále →

Aktuálně ke kroužkům

Vážení rodiče, od 1. 10. by měly kroužky na škole zahajovat svoji činnost. Vzhledem k neustále se měnící situaci zatím platí toto: Sportovní kroužky (florbaly, sportovní hry, kobudo) budou pozastaveny do 2. 11. 2020. Pokud jste již zaplatili, poměrná část peněz bude vrácena – vyúčtování provedeme v červnu 2021. Turistický kroužek a vybíjená nebudou otevřeny. Někteří hráči z florbalu I a florbalu III budou přesunuti […]

Číst dále →