Zápis dětí do prvních tříd začal

Vážení rodiče,

i letos proběhnou zápisy do prvních tříd na školní rok 2021/2022 pouze elektronickou formou. Řadu informací o naší škole a o zápisu najdete v tomto článku.

Přihlašovat dítě k zápisu můžete již nyní, nejpozději ale do 23. dubna 2021. Na následujících řádcích najdete stručný návod, jak postupovat:

  • Nejprve klikněte na tento odkaz (otevře se v nové záložce)
  • Vyplňte formulář Přihláška k zápisu a odešlete
  • Úspěšné odeslání žádosti Vám bude potvrzeno emailovou zprávou obsahující předvyplněnou Žádost o zápis dítěte (ve formátu PDF) a registrační číslo uchazeče (ti, kteří budou žádat o odklad obdrží také Žádost o odklad)
  • Žádost vytiskněte a podepište, poté doručte do školy. Tím je zápis ukončen.
  • Pokud budete žádat o odklad, doručíte vše až po návštěvě Pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře

Způsoby doručení Žádosti:

  • do datové schránky školy (rs93etz)
  • osobně do označené schránky ve škole (ve vestibulu školy hned za dveřmi vpravo v době od 8.00 do 18.00)
  • prostřednictvím České Pošty

Výsledek zápisu se dozvíte v týdnu od 26. dubna 2021 na těchto stránkách a na úřední desce ve vestibulu školy.