Sportovní třídy

Třídy 1.A – 9.A jsou na naší škole označovány jako sportovní, neboť jsou v nich žáci a žákyně, kteří jsou registrováni ve sportovních oddílech Dukla Jihlava a Sokol Bedřichov. Chlapci se věnují lednímu hokeji, dívky synchronizovanému bruslení a moderní gymnastice.

Lední hokej

do sportovních tříd chodí chlapci, kteří jsou registrováni v oddílu ledního hokeje HC Dukla Jihlava. Škola upravuje rozvrh dle tréninkových potřeb oddílu, uvolňuje hráče na různá soustředění, turnaje či utkání. Průměrně absolvuje žák čtyři tréninky týdně. Trenéři jsou v úzkém kontaktu se školou. Hlavním garantem spolupráce se školou je Mgr. Jiří Jungwirth.

Synchronizované bruslení

Zápis do 1. třídy (sportovní) ZŠ Seifertova – pro děti, které absolvovaly alespoň 2x kurz bruslení a jsou členy přípravky oddílu krasobruslení, požádejte si o konzultaci s vedením oddílu krasobruslení.

Co to je – synchronizované bruslení?

Jak už název napovídá, vychází z tradičního krasobruslení. Na ledové ploše se objeví ne jedna, ale hned 16 krasobruslařů, kteří musí jednotně provádět krokové variace, měsíce, váhy, jednoduché skoky, piruety a další prvky. Za doprovodu hudby se řadí do různých formací, jako je kružnice, blok, řada nebo různé kreace, kde se kombinují váhy, skoky a piruety v jízdě v hranách.
Postupně naplňujeme širokou základnu, díky sdružování bruslařů ve sportovních třídách na základní škole Seifertova v Jihlavě. Spolupracujeme s trenéry na ledě, s instruktory tance a baletu, s učiteli tělesné výchovy ve škole.
Děti cestují s oddílem po soutěžích, soustředěních a regeneračních pobytech u nás i v zahraničí.
Naším cílem je připravovat děti na výkonnostní sport, vychovat z nich samostatné, přátelské, pracovité a ctižádostivé osobnosti, které budou hrdě reprezentovat svoji školu a oddíl krasobruslení DUKLA Jihlava – mládež, z.s.

Kontakt: Bc. Linda Haferníková
hafernikova@hcdukla.cz          
www.hcdukla.cz.        
www.jihlavskyjezek.cz

Moderní gymnastika

ZŠ Seifertova spolupracuje s oddílem moderní gymnastiky SK Jihlava a Sokol Bedřichov. Děvčata se účastní závodu Liga Vysočiny ve spolupráci s krajským svazem moderní gymnastiky. Závod má motivační charakter a je určen pro děti od předškolního i školního věku. Dále se děvčata účastní pohárových, krajských i republikových závodů, po celé ČR i v zahraničí. Děvčata se věnují volným sestavám jednotlivkyň, sestavám ve dvojicích a trojicích a společným skladbám. Svými sestavami se prezentují i na různých charitativních akcích, plesech a dobročinných akcích. Hlavní trenérkou oddílu je paní Liběna Menšíková.