Sdružení rodičů

Od roku 1993 na naší škole funguje občanské sdružení (nyní zapsaný spolek) s názvem Sdružení rodičů při Základní škole Seifertova. Členy sdružení se stávají všichni rodiče, kteří zaplatí členský příspěvek na daný školní rok. Mohou tak využívat práva a výhody, které plynou ze stanov a charakteru sdružení.

Sdružení řídí Rada rodičů, která je složena ze zástupců rodičů ze všech tříd. Tato rada se schází pravidelně dvakrát ročně s ředitelem školy a projednává veškerá témata související s chodem školy a vzděláváním žáků. Rada rodičů volí svého předsedu, s ním probírá konkrétní finanční operace a další záležitosti.

Rodičovské sdružení se zabývá zejména těmito činnostmi:

  • jako nezávislý finanční zdroj přispívá na školní aktivity tam, kde není vmožnostech školy najít mechanismy kfinancování specifických potřeb (např. odměny vsoutěžích pořádaných školou, jízdné a startovné sportovních utkání, filmová a divadelní představení, prezentace školy, pitný režim, prevence sociálně patologických jevů v centru Vrak Bar, nadstandardní vybavení, příspěvky na akce pořádané žákovským parlamentem,…)
  • spolupodílí se na diskuzi, týkající se vzdělávání a chování žáků ve škole
  • může se podílet na pořádání akcí školy
  • vyhledává možnosti žádostí o granty či sponzorské příspěvky
  • může se podílet na finanční i přímé spolupráci při pořizování a instalaci vybavení ve škole (např. vybavení herny školní družiny, školní knihovny, shánění počítačů vhodných pro školní podmínky apod.)

Cílem činnosti sdružení je přispět k tomu, aby školní prostředí bylo místem, kam děti chodí rády a kde se nejenom učí a získávají informace, ale také se vzájemně setkávají, budují přátelské vztahy a aktivně a zajímavě tráví volný čas). Chtěli bychom více rozvíjet spolupráci mezi rodiči a přáteli školy se školou tak, aby to nebyla jen finanční pomoc, kterou škola ráda využije, ale také jiné formy spolupráce.