Sportovní areál školy

Provoz školního areálu při Základní škole Seifertova

Školní sportovní areál (dále jen SA) slouží prioritně k poskytování vzdělávacích služeb žákům školy (tělesná výchova, školní družina, Školní sportovní klub) – dle platného rozvrhu pro daný školní rok. V SA se nachází atletická dráha, dva kurty na volejbal, hřiště na házenou, hřiště na basketbal, sektor pro skok daleký a vysoký a vrh koulí. SA je v provozu od začátku dubna do konce listopadu.

Pro zájemce z řad veřejnosti je SA přístupný takto:

1. Dolní hřiště: od začátku května do konce října ve všední dny od 17.00 do 21.00, o víkendech, svátcích a prázdninách pro veřejnost od 10.00 do 21.00 (dohled Městské Policie).

2. Horní hřiště od začátku května do konce října ve všedních dnech v době od 17.00 do 21.00, o víkendech a svátcích od 10.00 do 21.00 (od 12.00 do 13.00 uzavřeno – obědová pauza)

Dohled nad udržováním pořádku ve sportovním areálu zajišťuje Městská Policie a správce SA. Je možno zapůjčit míč na kopanou, basketbal, volejbal.

Hřiště si může zablokovat na určitý čas jednotlivec nebo skupina zájemců tak, že uhradí poplatek na určité období. Poté bude mít právo hřiště v danou dobu přednostně využívat. Rozvrh nájemců hřišť je k nahlédnutí zde a fyzicky u správce hřiště.

Ceny pronájmu: velké hřiště 300 Kč/hod. malé hřiště 150 Kč/hod.

Na škole jsou dvě tělocvičny. Horní tělocvična má rozměry 20 x 11 m a je vhodná pro sporty typu aerobic, tanec, gymnastika, z kolektivních sportů florbal, basketbal, badminton. Vzhledem k možnosti poškození obložení (tělocvična funguje i na školní kulturní akce, besedy školy) není vhodná pro volejbal, kopanou, nohejbal. Hodina pronájmu stojí 250 Kč (od září 2022 350 Kč)

Velká tělocvična má rozměry 30 x 15 m a je vhodná prakticky pro všechny druhy sportovní činnosti individuální i kolektivní. Hodina pronájmu stojí 250 Kč (od září 2022 350 Kč)

Obě tělocvičny jsou do 17.00 hodin využity pro výuku, tréninky sportovních tříd (moderní gymnastika, sportovní hry, sportovní kroužky). V současné době jsou plně obsazeny. Tělocvičny se nepronajímají o svátcích, prázdninách, při vyhlášení ředitelského volna.

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Wohlhőfner, ředitel školy, 605 238 823, wohlhofner@zsseifertova.ji.cz