Sportovní areál školy

Provoz školního areálu při Základní škole Seifertova – funguje od jara 2016 a v rámci pětileté udržitelnosti v tomto režimu:

Školní sportovní areál (dále jen SA) slouží prioritně k poskytování vzdělávacích služeb žákům školy (tělesná výchova, školní družina, Školní sportovní klub) – dle platného rozvrhu pro daný školní rok. V SA se nachází atletická dráha, dva kurty na volejbal, hřiště na házenou, hřiště na basketbal, sektor pro skok daleký a vysoký a vrh koulí. SA je v provozu od začátku dubna do konce listopadu.Pro zájemce z řad veřejnosti je SA přístupný takto:

1. Dolní hřiště: ve všední dny pro výuku od 7.00 do 16.00, pro veřejnost zdarma od 16.00 do 19.00, o víkendech a prázdninách pro veřejnost zdarma od 7.00 do 19.00 (dohled Městské Policie).

2. Horníí část SA ve všedních dnech v době od 16.00 do 19.00 v období od začátku dubna do konce června a od začátku září do konce října školního roku – cena pronájmu za 60 minut činí 200 Kč (platba na ekonomickém oddělení školy proti dokladu nebo na účet školy).SA je uzavřen pro veřejnost – o svátcích, víkendech, školních prázdninách, při vyhlášení ředitelského volna. 

Na škole jsou dvě tělocvičny. Horní tělocvična má rozměry 20 x 11 m a je vhodná pro sporty typu aerobic, tanec, gymnastika, z kolektivních sportů florbal, basketbal, badminton. Vzhledem k možnosti poškození obložení (tělocvična funguje i na školní kulturní akce, besedy školy) není vhodná pro volejbal, kopanou, nohejbal.

Velká tělocvična má rozměry 30 x 15 m a je vhodná prakticky pro všechny druhy sportovní činnosti individuální i kolektivní. 

Obě tělocvičny jsou do 16.00 hodin využity pro výuku, tréninky sportovních tříd (moderní gymnastika, sportovní hry, sportovní kroužky). Poté je možno je pronajmout za cenu 250 Kč/hod (dlouhodobý pronájem – smlouva – platba fakturou, jednorázové akce – platba možná i v hotovosti). V současné době jsou plně obsazeny. Tělocvičny se nepronajímají o svátcích, prázdninách, při vyhlášení ředitelského volna.

Kontaktní osoba: Mgr. Zdeněk Wohlhőfner, ředitel školy, 605238823, wohlhofner@zsseifertova.ji.cz