Aktuality

Důležitá pravidla související s onemocněním Covid 19

Vážení rodiče, jistě všichni sledujete vývoj situace s onemocněním Covid 19. Každodenní změny sledujeme i my, vedení a zaměstnanci školy a všechny kroky, které podnikáme jsou motivovány jedním základním cílem – ochránit zdraví žáků a zaměstnanců a udržet chod školy co nejdéle. Chceme opravdu reálně učit, byť s menším či větším diskomfortem. Ctíme pokyny MZDR, ale také se snažíme dělat opatření v našich podmínkách, […]

Číst dále →

Recyklohraní

V uplynulých letech se naše škola aktivně zapojovala do projektu Recyklohraní, který se zabývá tříděním a recyklací odpadu, zpětným sběrem baterií a drobného elektrozařízení. Děti plnily zadávané úkoly související s recyklací a měly možnost nosit do školy vybité baterie. Zejména velká podzimní soutěž ve sběru vybitých baterií byla mezi dětmi velmi oblíbená – každý rok se sebralo přes 1 000 kg. Za […]

Číst dále →

Vstup rodičů do školy – od 1. 9. 2020

Vážení rodiče. Jsme škola, která otevřeně komunikuje s Vámi, rodiči a rádi bychom tuto vzájemnou vstřícnost zachovali i nadále. Vzhledem k nejisté době jsme pro náš vzájemný kontakt vytvořili určitá pravidla a prosíme o jejich dodržování. Velmi nám a hlavně svým dětem pomůžete. Děkujeme za pochopení. prosíme, dohlédněte na své děti, aby měly v aktovce připravenou čistou funkční roušku a suchý ručník snažte se […]

Číst dále →

Organizace prvního týdne šk. roku 2020/2021

Zahájení školního roku bude v úterý 1. září v 8.00. Tento den budou mít všichni žáci jednu vyučovací hodinu. Obědy budou vydáván od 11.00 do 13.00. Od 2. do 4. září se žáci prvních tříd budou učit dvě vyučovací hodiny. Žáci druhých tříd budou končit čtvrtou vyučovací hodinu. Žáci 3. – 5. tříd budou končit nejpozději pátou vyučovací hodinu. Žáci druhého […]

Číst dále →

Pravidla hygieny ve škole

roušky povinně v aktovce v igelitovém sáčku připravené k použití vlastní ručník v igelitovém sáčku v tašce pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem (k dispozici na toaletách) dezinfekce rukou nejméně dvakrát denně – před začátkem vyučování a před obědem (k dispozici ve třídách, na toaletách, u hlavního vchodu, u tělocvičen) necítí-li se dítě dobře nebo vykazuje-li příznaky onemocnění Covid-19, nahlásí toto neprodleně vyučujícímu. Bude umístěn […]

Číst dále →