Aktuality

Organizace distanční výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 14.10.2020 omezuje provoz  základních  škol  podle  školského  zákona, a to  tak,  že  se  zakazuje  osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání  v základní škole. Od středy 14.10.2020 bude výuka všech žáků na naší škole probíhat distanční formou. Žáci II. stupně […]

Číst dále →

Školská rada

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel Dva členy školské rady […]

Číst dále →

Aktuálně ke kroužkům

Vážení rodiče, od 1. 10. by měly kroužky na škole zahajovat svoji činnost. Vzhledem k neustále se měnící situaci zatím platí toto: Sportovní kroužky (florbaly, sportovní hry, kobudo) budou pozastaveny do 2. 11. 2020. Pokud jste již zaplatili, poměrná část peněz bude vrácena – vyúčtování provedeme v červnu 2021. Turistický kroužek a vybíjená nebudou otevřeny. Někteří hráči z florbalu I a florbalu III budou přesunuti […]

Číst dále →

Malujeme a vítězíme

V loňském školním roce jsme se zúčastnili soutěže Děti malují pro KONTO BARIÉRY na téma Ze života hmyzu. A hned několik našich dětí získalo se svými výtvory příčku nejvyšší. A když všechno dobře dopadne, jejich obrazy se dostanou do kalendáře Konta Bariéry a pomohou tak dobré věci. A to se počítá. Děvčatům srdečně gratulujeme a přejeme hodně tvůrčích nápadů do dalšího […]

Číst dále →

Poskytování distanční výuky

Vážení rodiče, škola bude poskytovat distanční výuku v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (nařízeno KHS, MZd) nebo z důvodu nařízení karantény, kdy nebude ve škole více než 50% žáků alespoň jedné třídy. V ostatních případech (jednotlivé nemoci) distanční výuka poskytována nebude.

Číst dále →