Testování žáků od 3. května 2021

Vážení rodiče,

nastala významná změna v testování žáků prvního stupně. Od pondělí 3. května platí, že děti budou testovány pouze jedenkrát týdně a to v pondělí nebo v den příchodu do školy, pokud v pondělí žák nebude ve škole přítomen.

Podle sdělení MŠMT školy nemají povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu (kadeřnictví, amatérský sport). Je tedy, prosím, na vás, abyste doložili skutečnost, že bylo vaše dítě negativně testováno nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením. Co má prohlášení obsahovat, zatím nevíme, nejspíše nebylo stanoveno.