Výsledek zápisu do prvních tříd

Vážení rodiče,

v příloze této zprávy a na úřední desce ve vestibulu školy najdete anonymizovaný seznam dětí přijatých do naší školy i těch, kterým byl udělen odklad povinné školní docházky. V tomto seznamu nejsou děti, které loni dostaly odklad – tyto rodiče jsme telefonicky kontaktovali a přijetí potvrdili.

Během května přidáme další informace o rozdělení dětí do tříd a o červnové schůzce, kterou bychom rádi realizovali za vaší osobní přítomnosti ve škole. Uvidíme, jaká bude situace. Budeme se na setkání těšit.