wohlhofner

Kontaktujte mě

Provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci, Na základě vyhlášení ministra školství ze dne 11. 11. 2020, půjdou děti prvních a druhých ročníků do školy od středy 18.11. 2020. Od tohoto dne bude v provozu i školní družina  včetně družiny ranní. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Ve stejných skupinách budou žáci zůstávat i  ve školní družině. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin pro prezenční […]

Číst dále →

Provoz školní jídelny po dobu distanční výuky

Vážení rodiče, Od 2. 11. je školní jídelna v provozu. Pokud bude dál probíhat distanční výuka žáků, mohou se žáci ve školní jídelně stravovat, ale musí si obědy každý týden znovu přihlásit. Přihlášení obědů je možné buď přes webové stránky školy nebo telefonicky na tel. čísle 565 598 718, nejpozději však do čtvrtka do 12:00.Příchod na oběd bude možný v těchto časech: I.stupeň – […]

Číst dále →

Organizace distanční výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, na základě usnesení vlády ČR č. 1022 ze dne 12.10.2020 o přijetí krizového opatření se s účinností ode dne 14.10.2020 omezuje provoz  základních  škol  podle  školského  zákona, a to  tak,  že  se  zakazuje  osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání  v základní škole. Od středy 14.10.2020 bude výuka všech žáků na naší škole probíhat distanční formou. Žáci II. stupně […]

Číst dále →

Školská rada

Podle § 167 školského zákona 561/2004 Sb. se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje Školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Dva členy školské rady jmenuje zřizovatel Dva členy školské rady […]

Číst dále →

Aktuálně ke kroužkům

Vážení rodiče, od 1. 10. by měly kroužky na škole zahajovat svoji činnost. Vzhledem k neustále se měnící situaci zatím platí toto: Sportovní kroužky (florbaly, sportovní hry, kobudo) budou pozastaveny do 2. 11. 2020. Pokud jste již zaplatili, poměrná část peněz bude vrácena – vyúčtování provedeme v červnu 2021. Turistický kroužek a vybíjená nebudou otevřeny. Někteří hráči z florbalu I a florbalu III budou přesunuti […]

Číst dále →