wohlhofner

Kontaktujte mě

Poskytování distanční výuky

Vážení rodiče, škola bude poskytovat distanční výuku v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (nařízeno KHS, MZd) nebo z důvodu nařízení karantény, kdy nebude ve škole více než 50% žáků alespoň jedné třídy. V ostatních případech (jednotlivé nemoci) distanční výuka poskytována nebude.

Číst dále →

Ještě jednou k rouškám

Vážení rodiče, rád bych vzhledem k pokračujícím dotazům týkajícím se nošení roušek na naší škole navázal na předchozí článek a pokusím se dovysvětlit naše kroky. Nasazená rouška nebo respirátor chrání nejen člověka, který ji nosí, ale také všechny ostatní, se kterými přichází do kontaktu. V případě školy tedy děti s rouškami chrání sebe, ale i spolužáky, jiné žáky, se kterými […]

Číst dále →

Důležitá pravidla související s onemocněním Covid 19

Vážení rodiče, jistě všichni sledujete vývoj situace s onemocněním Covid 19. Každodenní změny sledujeme i my, vedení a zaměstnanci školy a všechny kroky, které podnikáme jsou motivovány jedním základním cílem – ochránit zdraví žáků a zaměstnanců a udržet chod školy co nejdéle. Chceme opravdu reálně učit, byť s menším či větším diskomfortem. Ctíme pokyny MZDR, ale také se snažíme dělat opatření v našich podmínkách, […]

Číst dále →

Vstup rodičů do školy – od 1. 9. 2020

Vážení rodiče. Jsme škola, která otevřeně komunikuje s Vámi, rodiči a rádi bychom tuto vzájemnou vstřícnost zachovali i nadále. Vzhledem k nejisté době jsme pro náš vzájemný kontakt vytvořili určitá pravidla a prosíme o jejich dodržování. Velmi nám a hlavně svým dětem pomůžete. Děkujeme za pochopení. prosíme, dohlédněte na své děti, aby měly v aktovce připravenou čistou funkční roušku a suchý ručník snažte se […]

Číst dále →

Organizace prvního týdne šk. roku 2020/2021

Zahájení školního roku bude v úterý 1. září v 8.00. Tento den budou mít všichni žáci jednu vyučovací hodinu. Obědy budou vydáván od 11.00 do 13.00. Od 2. do 4. září se žáci prvních tříd budou učit dvě vyučovací hodiny. Žáci druhých tříd budou končit čtvrtou vyučovací hodinu. Žáci 3. – 5. tříd budou končit nejpozději pátou vyučovací hodinu. Žáci druhého […]

Číst dále →