Postřehy z testování

Vážení rodiče,

dnes proběhl na naší škole první den s „testováním“. Rád bych se s vámi podělil o pár postřehů. Do školy dnes přišlo 247 žáků z prvních, druhých a třetích tříd, což je většina. Pozitivní test neměl nikdo z nich, jeden test se kvůli chybě opakoval. Také zaměstnanci měli negativní testy. Ve škole byl klid, v první hodině všechny třídy zvládly testování „na jedničku“. Několik rodičů projevilo zájem u testování svých dětí být a i toto proběhlo s pomocí pedagogů úspěšně (máme pro tyto případy vyhrazené prostory v přízemí školy).

Moje velké poděkování patří učitelkám a vychovatelkám, které se svědomitě připravily na testování a provedly jím bez úhony své třídy.

Moje velké poděkování patří vám, rodičům, kteří jste důvěřovali škole a leckdy jste doma děti na testování sami připravili. Díky tomu dnes škola první testovací den zvládla.  

Zdeněk Wohlhőfner