Aktuálně ke kroužkům

Vážení rodiče,

od 1. 10. by měly kroužky na škole zahajovat svoji činnost. Vzhledem k neustále se měnící situaci zatím platí toto:

Sportovní kroužky (florbaly, sportovní hry, kobudo) budou pozastaveny do 2. 11. 2020. Pokud jste již zaplatili, poměrná část peněz bude vrácena – vyúčtování provedeme v červnu 2021.

Turistický kroužek a vybíjená nebudou otevřeny. Někteří hráči z florbalu I a florbalu III budou přesunuti do florbalu II a IV – začínají o hodinu později.

Zájmové vzdělávání je na 14 dní (od 12. 10. do 23. 10.) zakázáno – kroužky se nebudou konat. V týdnu od 23. 10. do 26. 10. budou školy zavřeny. Pokračování kroužků tedy bude nejdříve od 2. 11. Pokusíme se odpadlé hodiny nahradit, pokud se to nepodaří, koncem školního roku bude provedeno vyúčtování a peníze vráceny.

  • keramika I – otevřena
  • keramika II nebude
  • keramika III – otevřena
  • výtvarný I – otevřen
  • výtvarný II – nebude
  • výtvarný III – nebude
  • pěvecký – otevřen
  • vaření I i II – otevřen