Letní příměstské tábory na Seifertce

Vážení rodiče,

o letošních letních prázdninách se na naší škole budou konat dva příměstské tábory, jeden zaměřený na angličtinu, druhý na sport (www.sportakem.cz). O děti bude kompletně postaráno, budou ve známém prostředí, čekají na ně krásné zážitky, noví kamarádi. V přiložených letáčcích najdete všechny potřebné informace.