Školní aktuality

Poskytování distanční výuky

Vážení rodiče, škola bude poskytovat distanční výuku v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (nařízeno KHS, MZd) nebo z důvodu nařízení karantény, kdy nebude ve škole více než 50% žáků alespoň jedné třídy. V ostatních případech (jednotlivé nemoci) distanční výuka poskytována nebude.

Číst dále →

Ještě jednou k rouškám

Vážení rodiče, rád bych vzhledem k pokračujícím dotazům týkajícím se nošení roušek na naší škole navázal na předchozí článek a pokusím se dovysvětlit naše kroky. Nasazená rouška nebo respirátor chrání nejen člověka, který ji nosí, ale také všechny ostatní, se kterými přichází do kontaktu. V případě školy tedy děti s rouškami chrání sebe, ale i spolužáky, jiné žáky, se kterými […]

Číst dále →

Důležitá pravidla související s onemocněním Covid 19

Vážení rodiče, jistě všichni sledujete vývoj situace s onemocněním Covid 19. Každodenní změny sledujeme i my, vedení a zaměstnanci školy a všechny kroky, které podnikáme jsou motivovány jedním základním cílem – ochránit zdraví žáků a zaměstnanců a udržet chod školy co nejdéle. Chceme opravdu reálně učit, byť s menším či větším diskomfortem. Ctíme pokyny MZDR, ale také se snažíme dělat opatření v našich podmínkách, […]

Číst dále →

Recyklohraní

V uplynulých letech se naše škola aktivně zapojovala do projektu Recyklohraní, který se zabývá tříděním a recyklací odpadu, zpětným sběrem baterií a drobného elektrozařízení. Děti plnily zadávané úkoly související s recyklací a měly možnost nosit do školy vybité baterie. Zejména velká podzimní soutěž ve sběru vybitých baterií byla mezi dětmi velmi oblíbená – každý rok se sebralo přes 1 000 kg. Za […]

Číst dále →

Vstup rodičů do školy – od 1. 9. 2020

Vážení rodiče. Jsme škola, která otevřeně komunikuje s Vámi, rodiči a rádi bychom tuto vzájemnou vstřícnost zachovali i nadále. Vzhledem k nejisté době jsme pro náš vzájemný kontakt vytvořili určitá pravidla a prosíme o jejich dodržování. Velmi nám a hlavně svým dětem pomůžete. Děkujeme za pochopení. prosíme, dohlédněte na své děti, aby měly v aktovce připravenou čistou funkční roušku a suchý ručník snažte se […]

Číst dále →