Škola


Výtvarná soutěž "Moje město"

Přes léto byly v cukrárně DENA vystaveny výtvarné práce našich žáků na téma “Moje město”. V této soutěži o nejkrásnější výtvor hlasovalo celkem 650 občanů a ti nakonec vybrali tři nejlepší. Jsou to tito žáci:

1. místo Kateřina Vondrušková

2. místo Simona Tarabová

3. místo Alex Augusta

Do školy pěšky nebo autem?

Zajímavý článek o dopravě dětí do školy vyšel na iDnes. Chápeme, že ne všichni mají možnost dostat se do školy pěšky nebo pomocí MHD. Dopravní situace v ulici Seifertova mezi 7:35 a 8:00 se však dá označit bezpochyby za kritickou a nebezpečnou. Společnými silami se můžeme pokusit uklidnit dopravu před školou. Máte nějaké náměty či připomínky?

Žáci strávili víkend na letišti

Vybraní žáci 8. a 9. tříd měli možnost strávit víkend na henčovském letišti. Pomáhali jihlavskému Aeroklubu s organizací leteckého dne. Členové Aeroklubu připravili pro žáky spaní v balírně (místnosti, kde se balí padáky) a zajistili pilotní snídani a leteckou večeři.

Kroužky pro budoucí středoškoláky - zápis

Střední škola stavební zorganizovala a nabízí našim vycházejícím žákům Kroužek modelování zaměřený na stavební a architektonický model vhodný zejména pro budoucí maturanty a Kroužek řezbářství a truhlářství vhodný pro budoucí žáky učebních oborů. Oba kroužky jsou zdarma, probíhají od října jednou za čtrnáct dní ve středu od 14:00-17:00. V každém z kroužků máme rezervováno pouze 5 míst.

Účast na projektu "Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech

Od 1.4. 2013 se naše škola zapojila do projektu “Zlepšení podmínek pro výuku praktických dovedností žáků základních škol města Jihlavy v přírodovědných a technicky zaměřených předmětech”. Projekt vytvořili pracovníci Odboru školství, mládeže a tělovýchovy jihlavského Magistrátu na základě podnětu ředitelů jihlavských škol.

Změna termínu jarních prázdnin ve školním roce 2012/2013

Termín jarních prázdnin pro kraj Vysočina a tedy také pro Jihlavu byl pokynem MŠMT změněn z původního 4.3 - 11.3 2013 na 11.2. - 17.2.2013.

Prezentační video

Prohlédněte si naši školu:

Kyberšikana

Je dobré vědět, že i neškodnou komunikaci po internetu lze snadno zneužít a šťastnému dítěti udělat ze života peklo. Informace z Facebooku či MySpace tak poslouží i jako nástroj k vydírání.

Výtvarná soutěž Silnice a my

Žáci 6., 7., a 8.ročníků se v hodinách VV zúčastnili dopravní výtvarné soutěže na téma Silnice a my. Nejlepší práce byly odeslány do krajského kola, které proběhlo 5.5. na ZŠ Želiv, okr. Pelhřimov. Celkem se zde sešlo okolo 500 prací. Pěkné 2. místo obsadila Kamila Málková z 6.C.

Gratulujeme.

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS