Výstava o třídění odpadů

Od 10. 1. do 15. 2. 2021 bude v hale u předprodeje jízdenek DPMJ výstava Zodpovědná domácnost. Tuto výstavu připravila autorizovaná obalová společnost EKO-KOM a. s. , se kterou město spolupracuje v mnoha oblastech. Primárně, samozřejmě, v tom, že právě EKO-KOM je společností, která na základě smlouvy s městem dává městu odměny za to, že provozuje systém třídění odpadu ve městě. Jejich výše je závislá ne jen na tom,  kolik odpadu Jihlavané vyseparují, ale i na tom, jak hustou máme síť sběrných hnízd, jak efektivní je sběr (tedy jestli nevyvážíme poloprázdné kontejnery naplněné například nesešlápnutými PETkami či neposkládanými papírovými krabicemi), či na tom, jak dostupné jsou kontejnery na třídění pro veřejnost. S EKO-KOMem spolupracujeme dlouhodobě i na ekologické výchově a osvětě a to jak jednorázově na akcích jako je Den Země, tak i tím, že své výukové materiály poskytuje například do Ekocentra provozovaného Službami města Jihlavy v areálu na Havlíčkově ulici, které vychovává nejen nejmladší generaci.

A právě jednou z akcí, kterými chceme lidem opět připomenout důležitost zodpovědného nakládání s odpady, ale i zodpovědného a udržitelného využívání dalších zdrojů, které za život spotřebováváme,  je i připravovaná událost. Výstava, která je koncipována jako putovní (plakáty, výstavní panely), má lidi přivést k přemýšlení o tom, jak lze změnit své spotřebitelské chování. Abychom si to všichni uměli jednoduše představit, jsou jednotlivé tipy  a nápady rozděleny pro místnosti bytu, tedy jako vybavení kuchyně, koupelny či obývacího pokoje a změny či úpravy chování v jednotlivých místnostech.  V rámci výstavy jsou pro tyto části domácnosti uvedeny příklady předcházení vzniku odpadů, opětovného použití, využívání výrobků s obsahem recyklátu a úspor energií, vody a finančních prostředků. 

Často slýcháváme, že chování jednotlivce nic nezmění. Ale změna chování mnoha jedinců může být právě prvním krokem k udržitelnějšímu způsobu života nás všech i těch, co přijdou po nás na tuto planetu. Začít můžeme například nakupováním bezobalových potravin do látkových tašek či sáčků v množství, které zkonzumujeme a nebudeme tedy potraviny vyhazovat. No a tipů zde bude možné najít mnohem víc.

Na výstavě rádi uvítáme všechny, kdo mají zájem o to, co se děje kolem nich, těšíme se i na děti z jihlavských základních či mateřských škol, které si pak z výstavy budou moct odnést i plakáty společnosti EKO-KOM. Ty můžou být i po skončení výstavy připomínkou toho, o čem se na výstavě dověděli a můžou jim i jejich rodičům či prarodičům pomoct nastartovat či zlepšit udržitelný způsob života.