Testování před přijímacími zkouškami

Vážení rodiče, žáci,

podmínkou při letošních přijímacích zkouškách jsou:

  • negativní test provedený v kmenové ZŠ (škola vydá potvrzení)
  • žádné příznaky onemocnění COVID-19
  • povinná ochrana úst a nosu

Na naší škole proběhne testování všech uchazečů o střední školy v úterý 27. dubna a ve čtvrtek 29. dubna.

  • Žáci devátých tříd se dostaví v úterý 27. dubna před školu v 7.50 hod. Testování proběhne od 8.00 v kmenových třídách (přibližně 15 minut). Poté jim bude vydáno „Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2“.
  • Žáci pátých a sedmých tříd (na víceletá gymnázia) se dostaví ve čtvrtek 29. dubna před školu v 7.50. Testování proběhne od 8.00 v určené třídě (přibližně 15 minut). Poté jim bude vydáno „Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru SARS-CoV-2“. 

Pokud se stane, že žák nebude moci absolvovat přijímací zkoušky v řádných termínech (3., 4., 5., 6. května), ale v termínech náhradních (2., 3. června), proběhne testování ve škole ve čtvrtek 27. května. 

Pokud by byl antigenní test pozitivní, rodič žáka informuje dětského lékaře, který zažádá o PCR test. Pokud by byl pozitivní PCR test, doklad o pozitivním výsledku testu se přikládá k omluvě účasti uchazeče na zkoušce.