Slavnostní zahájení školního roku pro žáky prvních tříd

Vážení rodiče, milí žáci,

slavnostní přivítání prvňáčků v první školní den proběhne následovně:

  • s dětmi počkejte před školou, zde si vás vyzvednou třídní učitelky a doprovodí do velké tělocvičny
  • prosíme v tělocvičně o nasazené roušky (žáci i rodiče)
  • přivítání s malým programem bude trvat cca 20 – 30 minut
  • poté půjdou děti do tříd, rodiče vyřídí drobné administrativní náležitosti
  • podrobné pokyny na první dny školního roku rodiče obdrželi na červnové schůzce