Provoz školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče a žáci,

Na základě vyhlášení ministra školství ze dne 11. 11. 2020, půjdou děti prvních a druhých ročníků do školy od středy 18.11. 2020. Od tohoto dne bude v provozu i školní družina  včetně družiny ranní.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách. Ve stejných skupinách budou žáci zůstávat i  ve školní družině.

Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu hodin pro prezenční výuku, za řádně dodržovaných hygienických předpisů. Žáci i  zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky ve všech společných prostorách školy.

Obědy budou mít děti 1. a 2. ročníků automaticky přihlášeny. Pokud dítě do školy nepůjde (například z důvodu nemoci), musíte si obědy nejpozději  v daný den do 7hodin  odhlásit.

Pro ostatní ročníky bude nadále probíhat distanční výuka. Objednávání obědů pro tyto žáky bude  probíhat ve stejném režimu jako doposud, tzn. přihlášení na každý týden do čtvrtka do 12:00 hodin. Vydávání obědů pro děti v distanční výuce bude v jídelně probíhat od 13:00 – 13:45 hodin pouze do jídlonosiče. Žáci si oběd odnesou domů.