Pravidla hygieny ve škole

  • roušky povinně v aktovce v igelitovém sáčku připravené k použití
  • vlastní ručník v igelitovém sáčku v tašce
  • pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem (k dispozici na toaletách)
  • dezinfekce rukou nejméně dvakrát denně – před začátkem vyučování a před obědem (k dispozici ve třídách, na toaletách, u hlavního vchodu, u tělocvičen)
  • necítí-li se dítě dobře nebo vykazuje-li příznaky onemocnění Covid-19, nahlásí toto neprodleně vyučujícímu. Bude umístěn do karanténní místnosti a škola bude neprodleně informovat zákonné zástupce.
  • necítí-li se dítě dobře doma nebo vykazuje-li příznaky onemocnění Covid-19, je na zákonném zástupci, aby před příchodem do školy konzultoval zdravotní stav dítěte s lékařem