Ochrana po PCR testu

Vážení rodiče, od pondělí 31.1.2022 platí výjimka z povinného testování ve školách pro žáky, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19 a od pozitivního PCR testu, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Dítě, které mělo pozitivní PCR test v průběhu ledna se nemusí testovat ani jít do karantény. Prosíme, abyste škole doručili potvrzení o uskutečnění PCR testu (donese žák třídnímu učiteli, e-mailem). Od data PCR testu budeme hlídat třicetidenní lhůtu bez testování a karantény. Prosíme, aby žáci informaci o datu PCR testu věděli a při pondělím testování to testujícímu učiteli sdělili. Děkujeme za pomoc.