Důležitá pravidla související s onemocněním Covid 19

Vážení rodiče,

jistě všichni sledujete vývoj situace s onemocněním Covid 19. Každodenní změny sledujeme i my, vedení a zaměstnanci školy a všechny kroky, které podnikáme jsou motivovány jedním základním cílem – ochránit zdraví žáků a zaměstnanců a udržet chod školy co nejdéle. Chceme opravdu reálně učit, byť s menším či větším diskomfortem. Ctíme pokyny MZDR, ale také se snažíme dělat opatření v našich podmínkách, které velmi dobře známe. Proto naši žáci nosili roušky ve společných prostorách dříve, než to uložily předpisy, proto i nyní zkoušíme roušky ve třídách, i když to obecně neplatí. Často větráme všude, kde to jde, dodržujeme rozestupy, dbáme na hygienu. Je skvělé, že děti všechna opatření velmi zodpovědně plní. Snažíme se, aby nepodléhaly pocitům strachu, u nošení roušek hledáme místa, kdy je nemusí mít, tak, aby je nenosily celý den. Myslím, že KHS i školy nyní vylaďují vzájemnou komunikaci a spolupráci a vzájemně si vycházejí vstříc. Dnešním dnem začínají platit pokyny, které vytvořilo MZDR a jsou určeny školám i zákonným zástupcům, prosím o jejich přečtení. Často se obracíte na školu s žádostí o různé informace. Pokud je budeme vědět, rádi je zodpovíme, většinu věcí ale řeší KHS (termíny testů, ..), která má informovat konkrétní rodiče i školu o tom, zda např. půjde třída do karantény. Takové informace se budeme snažit zjistit i my. Pokud bude dle zákonných pravidel škola mít povinnost vyučovat v jedné, či více třídách distančně, včas Vás o tom budeme informovat (přes EL. ŽK, třídního učitele).

Zdeněk Wohlhőfner, ředitel školy