Formuláře

Bude váš syn nebo vaše dcera odcházet dříve z vyučování? Vyplňte a předejte třídnímu učiteli blanket Odchod z vyučování

Půjdete se svým synem nebo se svou dcerou k lékaři? Potřebujete vyřídit neodkladné rodinné záležitosti? Uvolnění žáka z vyučování na 1 až 2 dny vyřídí třídní učitel. Uvolnění žáka na 1 až 2 dny

Odjíždíte na dovolenou? Potřebujete uvolnit dceru nebo syna ze školy na více než 2 dny? Vyplňte následující formulář a požádejte ředitele školy. Uvolnění žáka na 3 a více dní

Formulář žádosti o uvolnění z předmětu, např. ze zdravotních důvodů najdete zde: Uvolnění žáka z předmětu

Budete žádat o přijetí vašeho dítěte k nám do školy? Vyplňte následující formulář: Žádost o přijetí do školy

Pokud váš syn nebo vaše dcera bude nově našim žákem, žádáme vás o podpis na těchto dvou formulářích: Prohlášení zákonného zástupceSouhlas s činností školního psychologa

Je váš syn nebo vaše dcera členem klubu DUKLA Jihlava-mládež? Potom je nemusíte omlouvat pokaždé, když pojedou na nějaké utkání, turnaj nebo soustředění. Toto za vás zařídí zodpovědné osoby klubu DUKLA Jihlava-mládež. Svůj písemný souhlas jim udělíte vyplněním tohoto formuláře: Souhlas s uvolňováním sportovce

Ukončil váš syn nebo vaše dcera činnost ve sportovním oddílu hokeje, gymnastiky nebo synchronizovaného bruslení? Žádáte na základě této skutečnosti o přeřazení do běžné (nesportovní) třídy? Formulář ke stažení najdete zde: Přeřazení do jiné třídy

Stěhujete se? Bude váš syn nebo vaše dcera přecházet na jinou školu? Budeme rádi pokud nás o tom budete informovat. Přestup na jinou školu

Nejste spokojeni se známkou na vysvědčení? Chcete zažádat o komisionální přezkoušení? Potom k rukám vedení školy směřujte tento vyplněný formulář: Komisionální přezkoušení

Postupuje váš syn do okresního kola Matematické olympiády? Zúčastní se vaše dcera krajského kola Logické olympiády? Pak bude třeba, abyste souhlasili se zpracováním osobních údajů: Souhlas se zpracováním osobních údajů

A nakonec ještě přihláška do školní družinyodhláška ze školní družiny.