Začíná školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci,

vítejte na prahu školního roku 2021/2022. Předchozí školní rok byl pro žáky, rodiče i učitele netradiční a velmi náročný. Doufám, že jste si náležitě užili zasloužené dny volna, odpočinuli a nabrali nové síly. Také věřím, že blížící se školní rok již nebude tak ovlivněn covidovou pandemií a výuka bude probíhat ve standardním režimu, tedy prezenčně ve třídách. Na to se my, učitelé, velmi těšíme.

Přesto má stát obavy o možné zhoršení situace ve školách a vznik ohnisek nákazy právě ve školách (návrat lidí z dovolených v zahraničí, nové mutace). Chce předejít případnému nekontrolovatelnému šíření nákazy, a proto prostřednictvím ministerstev zdravotnictví a školství vytvořil plán testování žáků na začátku školního roku.

Testování:

 • testovat se bude třikrát, a to ve dnech 1. 9 (středa), 6. 9. (pondělí) a 9. 9. (čtvrtek). První třídy budou testovány 2. 9., 6. 9. a 9. 9. Testy budou probíhat vždy v první vyučovací hodinu.
 • použity budou rychlé antigenní testy, neinvazívní, bezbolestné
 • testovat se nemusí ti žáci, kteří byli plně očkováni (14 dnů), prodělali v posledních 180 dnech(od prvního pozitivního testu na Covid-19) Covid-19 nebo doloží negativní výsledek RAT nebo PCR testu provedeného v odběrovém místě (třídnímu učiteli)
 • vlastní test pod dohledem rodiče a pedagoga je možný – bude probíhat v přízemí školy jako v loňském roce
 • pokud žák neabsolvuje test a nevztahuje se na něj výjimka, může se účastnit výuky pouze s ochranou dýchacích cest (respirátor, rouška, štít)
 • další testování proběhne pouze v případě, že by škola byla součástí ohniska nákazy (25 pozitivních případů na 100 000 obyvatel)
 • žáci i učitelé zkušenosti s testováním mají, jsem přesvědčen, že vše proběhne hadce a rychle a bude to poslední testování, které žáci absolvují

Pravidla pohybu a hygieny ve škole:

 • osoba s příznaky infekčního onemocnění nemůže do školy vstoupit
 • všichni, kteří vstupují do školy (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) jsou povinni si při vstupu do školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty (rouška, respirátor, štít)
 • ve třídách roušky žáci mít nemusí s výjimkou těch, kteří neabsolvovali test nebo se na ně nevztahuje výjimka – viz. testování
 • škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých žáků příznaky infekčního onemocnění, ale bude věnovat těmto příznakům zvýšenou pozornost a případně informovat zákonné zástupce (ti si vyzvednou žáka ve škole)
 • žáci budou upozorňováni na pravidelné mytí rukou teplou vodou a mýdlem (používání dezinfekce méně často), třídy budou pravidelně větrány

Prosíme Vás, rodiče, abyste do školy vstupovali pouze v nutných případech a řešili dotazy prostřednictvím emailu či telefonicky.