Získání přihlašovacích údajů do elektronické ŽK

Rodič a žák mají RŮZNÉ účty. Žák NESMÍ používat přihlašovací údaje rodičů.
Přihlašovací údaje získá jen rodič či žák, jehož e-mail je veden v evidenci školy.

Na webu školy po kliknutí na Žákovská knížka:

zÍSKÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ

(zadejte e-mail, který eviduje škola jako rodičovský nebo žákovský)
Do vašeho e-mailu pak dostanete:
– přihlašovací jméno ve tvaru 234567acem (nějaká čísla a písmena)
– odkaz pro nastavení hesla

Nastavte si nové heslo, pak se přihlaste.

Jeden účet mají rodiče, jeden účet má žák (v něm např. nemůže udělit souhlas).