Získání přihlašovacích údajů do elektronické ŽK

zÍSKÁNÍ PŘIHLAŠOVACÍCH ÚDAJŮ

Do vašeho e-mailu pak dostanete:
– přihlašovací jméno
– odkaz pro nastavení hesla