Recyklohraní

V uplynulých letech se naše škola aktivně zapojovala do projektu Recyklohraní, který se zabývá tříděním a recyklací odpadu, zpětným sběrem baterií a drobného elektrozařízení. Děti plnily zadávané úkoly související s recyklací a měly možnost nosit do školy vybité baterie. Zejména velká podzimní soutěž ve sběru vybitých baterií byla mezi dětmi velmi oblíbená – každý rok se sebralo přes 1 000 kg.

Za plněné úkoly a sběr baterií dostávaly děti body, které se daly vyměnit v katalogu odměn za hodnotné ceny.

Vzhledem k tomu, že od letošního školního roku byl katalog odměn zrušen, rozhodli jsme se v projektu nepokračovat.

Děti sice i nadále mohou do školy vybité baterie v menším množství nosit, nebudou za to ale odměňovány cenami jako tomu bylo doposud – menší množství do zelené krabice před jídelnou, větší množství třídnímu učiteli. Škola zajistí odvoz baterií k recyklaci.

Též je možné nosit drobný elektroodpad do červené popelnice před jídelnou.