Metodik prevence

Linka bezpečí

Přejít →

Minimální preventivní program a Program proti šikanování 2021/2022

Přejít →

Jmenuji se Jaroslava Hrodková, na škole jako metodik prevence. Učím na druhém stupni, moje aprobace je OV – PČ – RV se zaměřením na sociální práci. V loňském roce jsem dokončila studium specializovaných činností.

Úkolem metodika prevence je:

  • každoroční tvorba, koordinace a vyhodnocení Minimálního preventivního plánu a Programu proti šikanování.
  • poskytování poradenských služeb žákům a jejich zákonným zástupcům
  • koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence krizových jevů
  • vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. Povinnost hlásit zvláště závažné případy na Policii a státní zastupitelství
  • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence krizových jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
  • metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence krizových jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.)
  • podávání pravidelných zpráv o činnosti na pedagogických radách