Projekt - Hanin kufrik


HANIN KUFŘÍK ANEB HOLOCAUSTTSKÝMAIMA
Projekt určený pro žáky 5. tříd

Vedoucí projektu
Mgr. Markéta Ketnerová

Cíl projektu
Umožnit žákům poznat a pochopit holocaust jim přístupnou formou - prostřednictvím dětského hrdiny. Během projektu se děti na pozadí příběhu knihy Hanin kufřík seznámí se zrůdnostmi 2. světové války a především holocaustu.

hanin-kufrik.jpg

Průběh projektu (mění se podle aktuální situace)

Společná četba knihy Hanin kufřík + besedy o přečteném

Exkurze do Muzea Vysočiny a prohlédnutí expozic věnovaných židovským památkám na Vysočině

Prohlídka jihlavských židovských památek

Shlédnutí dokumentu S. Spielberga  „Hlasy se seznamu”

Představení další literatury a filmů s podobnou tematikou

V roce 2009 návštěva výstavy na jihlavském židovském hřbitově „…jejich pomníkem jsou jejich slova”

Virtuální prohlídka Terezína na internetu

Videodokument o Terezínu

Výstupy

Během projektu jsou výstupy z jednotlivých hodin vystaveny v IC na magnetických nástěnkách - např. seznam toho, co by si děti zabalily sebou do deportačního zavazadla, dopis z tábora aj. Projektu bude věnováno i jedno speciální vydání Školovin.

Literatura k projektu

Karen Levine: Hanin kufřík Příběh dívky, která se nevrátilaJaroslava Skleničková: Jako chlapce by mě  zastřelili, Příběh nejmladší lidické ženy

Egon Redlich: Zítra jedeme, synu, transportem

František Janouch: Sám ďábel by se rděl, Otcovy dopisy z nacistických koncentráků

Jaroslav Klenovský: Židovské památky Moravy a Slezska

Deník Anny Frankové Zdeňka Bezděková: Říkali mi Leni

Dále jsou v rámci projektu využíván internet, encyklopedie a zeměpisné atlasy v IC

Zhodnocení

„Projekt Hanin kufřík, který pohledem dětských očí seznamuje děti s realitou válečných let a osudy Židů je silným podnětem, jak formulovat nevyhraněné dětské myšlení. Zvláště v současné době jsou děti a dospívající vystaveni různým názorům a vlivům a jejich populistických záměrům, které těmito nevyhraněnými názory manipulují. Závěrečná anketa a její výsledky dokazují, že projekty zaměřené na úctu člověka pošlapanou za 2. světové války jsou velmi důležité.”

Mgr. Edita Musilová

třídní učitelka 5.C ve školním roce 2008/2009

„Hanin příběh nás upoutal, byl dojemný a smutný. Projekt nám všem poutavě  a zajímavě ukázal život Židů za 2. světové války. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých příběhů, jmen, termínů, míst a dat. Děkujeme, že mohl být tento projekt realizován a že jsme se poutavými aktivitami dozvěděli mnoho nového. Že jsme otevřeli oči.”

Mgr. Petra Chovancová

třídní učitelka 5.B ve školním roce 2008/2009

„Projekt chlapce velmi zaujal, některé dokonce dojal Hanin příběh k slzám a to mluví za vše.”

Mgr. Lenka Dzuriková

třídní učitelka 5.A ve školním roce 2008/2009

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS