Otázky a odpovědi na vaše nejčastější dotazy


Vložil/awohlhofner - dne14 září 2012

Otázky je možné zaslat přímo na emailovou adresu : wohlhofner@zsseifertova.ji.cz, nebo nás kontaktovat přes kontaktní  formulář na těchto stránkách NAPIŠTE NÁM. Případně po přihlášení přidat komentář.

Anonymní dotaz bude zodpovězen na této stránce.

Kdy je zápis do 1.tříd?

Bývá v termínu 15.1.-15. 2., přesný termín určuje Magistrát města Jihlavy všem jihlavským školám stejný. Bývá většinou v pátek a sobotu třetí týden v lednu (pátek 14:00 - 18:00, sobota 9:00 - 11:00).

Kde zjistím organizaci školního roku?

Vychází ve Věstníku MŠMT včetně termínů prázdnin. Žáci naší školy dostávají v červnu brožurku “Informace pro rodiče” včetně všech termínů prázdnin, schůzek rodičů atd. (viz Informace pro rodiče)

Jaká je možnost zájmové činnosti na škole?

Kromě zájmových sekcí školní družiny máme na škole Školní sportovní klub se sportovními oddíly. 

Jaké máte odborné učebny?

Posluchárna chemie, fyziky, biologie, zeměpisu, hudební výchovy, informační centrum, baletní sál,dílna, dvě tělocvičny, cvičný byt, dvě jazykové učebny a učebna pro výuku na počítačích. 

Máte logopedické kroužky?

Ano, spolupracujeme s odborníkem logopedem. 

Kdy bývá “Keramická sobota”? 

Vždy první sobotu v měsíci pod vedení Mgr.Procházkové, keramičky a učitelky výtvarné výchovy. Mohou se účastnit děti i s rodiči nebo prarodiči. Informace vždy na plakátu u hlavního vchodu. 

Co dělá Žákovský parlament?

Zástupci žáků 3. - 9. tříd se scházejí s vedením školy vždy v úterý o hlavní přestávce. Zde mohou vznést svoje připomínky a návrhy, případně stížnosti, dovídají se o připravovaných akcích, mohou se na jejich přípravě podílet. Je zvolená Rada parlamentu, která parlament zastupuje a má na starosti různé oblasti jako je kultura, sport, životní prostředí, mají i tiskového mluvčího.atd.- jsou členy Krajského parlamentu, kde zastupují Jihlavu. 

Jak se liší výuka sportovních tříd od ostatních? 

V 1.a 2.třídě mají navíc 2 hodiny tělesné výchovy, od 3.třídy mají celkem 3 hodiny tělesné výchovy a další dvě hodiny specializované na lední hokej nebo moderní gymnastiku. Tréninky v tělovýchovných jednotách jsou od 3.třídy povinné. Chlapci musí být členy HC DUKLA - mládež a dívky Sportovního klubu Jihlava. 

Od kterého roku je možné dítě přihlásit do sportovní třídy?

Je možné žáka přihlásit i během celé školní docházky v případě, že ve třídě není maximální počet žáků. Nejlepší možnost je v 1.třídě, kdy mají děti pouze 2 hodiny tělesné výchovy navíc, stejně tak ve 2.třídě. Další možnost je ve 3.třídě, kdy nastává specializace a tréninky jsou součástí výuky. 

Jak je možné omluvit nepřítomnost dítěte?

Povinnost rodičů je omluvit předem známou nepřítomnost delší než 2 dny písemně u ředitelky školy, jeden den písemně u třídního učitele. Jednu hodinu přímo u vyučujícího. V případě nemoci do tří dnů omluvit telefonicky dítě na sekretariátu školy, vzkaz bude předán třídnímu učiteli. Po příchodu do školy je třeba předložit třídnímu učiteli omluvenou dobu nepřítomnosti v žákovské knížce.

Kde mají dojíždějící žáci trávit čas do odjezdu autobusu?

V Informačním centru: 7 -7.45 hod., v poledních hodinách i po vyučování.

Jak aktualizovat osobní údaje žáka?

libovolným průkazným způsobem - nejlépe třídnímu učiteli, případně sekretářce, např:
- telefonicky
- na lístku poslaném po dítěti (s podpisem)
- e-mailem (po autorizaci e-mailové adresy tř. učiteli, nedoporučujeme tak ale posílat citlivé údaje)

Zápis údajů rodičem z webu zatím není povolen - je to bezpečnostní riziko pro útoky z webu. Zvažujeme to ale do budoucna jako jeden z rozumných způsobů.

Elektronická žákovská

Přístupové údaje dostává každý nový žák na lístku. Přístupové jméno = [rodné číslo]r (např. 1234567890r), heslo min. 6 znaků. Údaje vám sdělí (pouze autorizovaným kontaktem - osobně, dohodnutým e-mailem či telefonem)  sekretářka, třídní učitel, správce sítě (ten provede i změnu hesla).
Stránky jsou automaticky generovány systémem Bakalář, neprovádíme proto jejich větší vzhledové úpravy.

Volba jídel přes internet

Přihlašovací údaje: počáteční jméno i heslo je [prvních 5 znaků příjmení][váš variabilní symbol]. Údaj sděluje i mění vedoucí šk. jídelny - 567301428.
Je nutné akceptovat certifikát serveru (i přes varování prohlížeče) viz jídelna.

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS