Přijímací zkoušky - další potřebné kroky


Vložil/aŠvihálek - dne20 duben 2016

Vážení rodiče,

většina Vašich dětí má za sebou přijímací zkoušky na SŠ a během pátku se dozví, jak dopadla. Vás bude čekat několik dalšíéch kroků:

1) Do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků (22.4.) musíte na zvolenou střední školu odevzdat zápisový lístek.

2) Pokud jste neuspěli, doporučujeme se proti rozhodnutí odvolat. Odvolání je čistě formální záležitostí, kdy jsou žáci doplňováni na volná místa, která zůstala po odevzdání zápisových lístků (úspěšní uchazeči odevzdali záp. lístky na druhou ze škol). Vzor odvolání najdete v záložce Dokumenty - Dokumenty školy. Adresuje se řediteli příslušné SŠ a je nutné ho podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

3) Pokud jste neuspěli ani nyní, měli byste podat přihlášku do 2. a dalších kol přijímacího řízení. Počet přihlášek do dalších kol není omezen, školy však nejsou povinny další kola pořádat. Informace o naplnění jednotlivých škol/oborů najdete na školském portálu Kraje Vysočina a stránkách jednotlivých středních škol. Přihlášky Vám připravíme stejně jako v 1. kole.

Změnit rozhodnutí a vzít zápisový lístek zpět  je možné pouze v případě, že chcete uplatnit zápisový lístek na škole, která vás přijala na odvolání.  

Přejeme mnoho zdaru

…další informace poskytne výchovný poradce

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS