Zdravotní péče


Péče zubního lékaře

Nabízíme žákům naší školy možnost pravidelné péče zubní lékařky MUDr. Zedníčkové (ordinace na Domě zdraví, tel: 567574575). V případě zájmu můžete zavolat na uvedené telefonní číslo a domluvit si termín návštěvy.

Nabídka služeb kineziologa - paní Romana Malá

 V tomto oboru podnikám již od r.1999 a stále mě překvapuje.Využívám při ní zkušeností,které mi dala praxe ve zdravotnictví. Mám praxi z neurologického,onkologického oddělení a onkologie JIP,dohromady cca 20let. Metoda ONE BRAIN se používá pro různé odblokace na těle i “duši” a snaží se tyto dvě naše části sharmonizovat.Poruchy ADHD a jiné dys- funce jsou touto metodou docela dobře korigovatelné - což právě pro naši společnou věc by mělo být stěžejní.Spolupráce s rodiči je ovšem nevyhnutelná,poněvadž jedině za účasti jejich dohledu a důslednosti je zřejmý úspěch. Samo o sobě nefunguje nic!

Protože jako vše lepší a nad rámec,není tato metoda hrazena pojišťovnami,minimalizuje se moje účast na nezbytně nutné konzultace a ponechává se osobám samostatnost a NEzávislost,na rozdíl od jiných oborů!

S každým člověkem je pracováno samostatně a sezení je “šité na míru”. Kineziolog má mnohem více nástrojů než psycholog a tudíž může pomocí nich’ přejít přímo k příčině blokace.

   Moje specializace jsou vztahy mezi lidmi obecně,partnery,nadřízenými, podřízenými i k sobě samým,dále již zmíněné poruchy s učením a také všudypřítomné alergie.

Vaši školu jsem oslovila,protože mé dcery byly žačkami této instituce a také proto,že jste školou pokrokovou a využíváte všech možných způsobů,jak zkvalitnit a zpestřit výuku a též práci vašich žáků a nepochybně i kolegů.

V této souvislosti vztah žák a pedagog a pedagog a žák - je možné mnoho věcí zkvalitnit a hlavně ulehčit, s čímž bych’ mohla vypomoci - způsob ponechám na Vás.

O tématu Kineziologie by se dalo napsat více,ale není nad osobní zkušenost.

                                                                                                                                 

P.S. odkaz na můj web + kontakt : www.kineziologie.webz.cz

 

 

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS