Školní psycholog


Vložil/awohlhofner - dne11 listopad 2016

V letošním školním roce ve škole díky projektové podpoře pracuje školní psycholožka Mgr. Nikola Cahová.

 

Poradenské služby školního psychologa jsou pro žáky, rodiče a pedagogy bezplatné. Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a je podřízena Etickému kodexu práce školních psychologů.

 

Náplň práce školní psycholožky:

§ 

Individuální konzultace pro žáky, rodiče a pedagogy

§ 

Práce se třídou zaměřená na posílení pozitivní atmosféry ve třídě

§ 

Poskytování krizové intervence žákovi, který se ocitne v psychicky náročné situaci

§ 

Poskytování jednorázového, krátkodobého nebo dlouhodobého poradenství žákovi nebo jeho zákonným zástupců a osobám, jež se podílejí na výchově

Obracet se na mě můžete v souvislosti se:

§ 

studijními záležitostmi (prospěch, domácí příprava, tréma před zkoušením, volba povolání….)

§ 

vztahovými záležitostmi ve třídě (žák se ve třídě necítí dobře, ostatní spolužáci mu ubližují nebo je osamocený, konflikty ve třídě, problematické vztahy ve třídě…)

§ 

osobními záležitostmi (změny chování a prožívání, různé strachy, náročná životní situace, trávení volného času, užívání návykových látek, porucha příjmu potravy…)

§ 

rodinnými záležitostmi (náročné rodinné situace, změny v rodinném fungování…)

§ 

výchovným vedením dítěte ve škole či doma.

Konzultační hodiny: PÁ 8:00 – 12:00

Kontakt:         email psycholog-cahova@email.cz

 

                      tel.    566 331 517

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS