Platby za školní družinu od šk. roku 2017/2018


Vložil/awohlhofner - dne05 duben 2017

  • Platby za školní družinu – od šk. roku 2017/2018 nutno platit ŠD předem, v září dvě platby (za září a říjen). Pokud nebude uhrazeno do 25. dne předchozího měsíce, od prvního dne následujícího měsíce nebude dítě navštěvovat ŠD 

Linky důvěry STŘED

Partnerská škola FRAUS